Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Het is gebruikelijk dat de bruto minimumlonen per 1 januari en 1 juli worden verhoogd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumlonen die ingaan vanaf 1 januari 2019 onlangs bekend gemaakt.

Tabel wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Per maand
Per week
Per dag


1615.80
372.90
74.58

Wettelijk bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 

 Leeftijd

 % van het minimumloon

 Per maand

 Per week

 Per dag

 22

100%

 € 1615.80

 € 372.90

 € 74.58

 21

 85%

 € 1373.45

 € 316.95

 € 63.39

 20

 70%

 €   1131.05

 € 261.05

 € 52.21

 19

 55%

 €   888.70

 € 205.10

 € 41.02

 18

 47.5%

 €   767.50

 € 177.15

 € 35.43

 17

 39,5%

 €   638.25

 € 147.30

 € 29.46

 16

 34,5%

 €   557.45

 € 128.65

 € 25.73

 15

 30%

 €   484.75

 € 111.85

 € 22.37

Bron:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59237.html